BSV Harelbeke

Over ons

BSV werd in 2000 opgericht.

Op dat moment was het het eerste vergunde centrum voor grondreiniging in West-Vlaanderen en vervulde het een pioniersrol op de markt.

In 2004 werd het centrum voor grondreiniging en de tussentijdse opslagplaats van BSV erkend door de Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur én gecertificeerd door de vzw Grondbank.

Door de oprichting van OB&D in 2011, met als hoofdactiviteit de exploitatie van twee definitieve opslagplaatsen (DOP) in Meulebeke en Ronse, werd onze bedrijvengroep uitgebreid waardoor een verdere verticale integratie in de sector van het grondverzet, wegen- en infrastructuurwerken, bodemsanering en verwerking van diverse afvalstromen mogelijk was.

Mede dankzij een dynamisch team van medewerkers zijn we een betrouwbare partner die kwaliteit van zijn producten en diensten met zorg voor de klant en het milieu hoog in het vaandel draagt.

Yves Degezelle Yves Degezelle

BSV

De opdrachten die toevertrouwd worden aan BSV situeren zich zowel in de publieke als de private sector. Door voortdurend hoge eisen te stellen aan kwaliteit, veiligheid, …

OB&D

Ob&d staat voor Ontginning, Berging en Deponie en is gegroeid vanuit het aandeelhoudersschap Devamix en BSV die in Stasegem respectievelijk een betoncentrale en een …

dop meulebeke

DOP staat voor Definitieve Opslagplaats. De kleiputten van de familie Ostyn in Meulebeke werden verworden door de groep BSV met het oog op verdere ontginning …

In-Situ Saneringen, Taluds, Grondverzet, ...

Realisaties

Met BSV als bodemsaneerder neemt u een gespecialiseerde partner onder de arm die van aanpakken weet en u op (pro-)actieve manier bijstaat bij het oplossen van uw bodemprobleem – of het nu gaat om ontgraving, drijflaagverwijdering, grondwaterzuivering of in-situ sanering.

BSV denkt met de klant mee en draagt de kwaliteit van de uitvoering hoog in het vaandel. BSV past geen standaardoplossingen toe. Elke sanering is maatwerk teneinde het project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

BSV investeert continu in de opleiding van vakbekwaam personeel want hun inzet en kennis vormen de hoeksteen om het beoogde doel te verwezenlijken.