Activiteiten
Home  -  Activiteiten
  • Grondreiniging
  • Slibverwerking
  • Taluds
  • In-situ saneringen
  • Grondverzet
  • Tijdelijke Opslagplaats
  • Definitieve opslagplaats
  • Definitieve opslagplaats

De opdrachten die toevertrouwd worden aan BSV situeren zich zowel in de publieke als de private sector. Door voortdurend hoge eisen te stellen aan kwaliteit, veiligheid, milieu en omgeving hebben wij het vertrouwen bekomen bij onze opdrachtgevers. Deze ontwikkeling was maar mogelijk dank zij het dynamisch en technische opgeleide team van medewerkers waarop BSV kan terugvallen. Onze voornaamste activiteiten situeren zich in de bodem – en grondwatersaneringen en de verwerking van al dan niet verontreinigde gronden , bagger en ruimingsspecie . De interne groei van ons bedrijf, gekoppeld aan de geboden service en technische competentie, daagt ons steeds verder uit tot aannemen van totaalprojecten.

Bekijk onze activiteiten in detail:

Grondreiniging

Slibverwerking

Taluds

In-situ saneringen

Grondverzet

Tijdelijke opslagplaats

Ob&d staat voor Ontginning, Berging en Deponie en is gegroeid vanuit het aandeelhoudersschap Devamix en BSV die in Stasegem respectievelijk een betoncentrale en een grondrecyclagecentrum, tussentijdse opslagplaats en een slibverwerkingscentrum exploiteren. Ob&d staat in voor het beheer van de deponie van de voormalige ontginningsput van Bohez in Ronse. Bekijk de activiteiten van ob&d in detail: Definitieve opslagplaatsen

Bekijk onze activiteiten in detail:

Definitieve opslagplaatsen

DOP staat voor Definitieve Opslagplaats. De kleiputten van de familie Ostyn in Meulebeke werden verworden door de groep BSV met het oog op verdere ontginning en opvulling.

Bekijk onze activiteiten in detail:

Definitieve opslagplaats