OB&D
Home  -  OB&D

Ob&d staat voor Ontginning, Berging en Deponie en is gegroeid vanuit het aandeelhoudersschap Devamix en BSV die in Stasegem respectievelijk een betoncentrale en een grondrecyclagecentrum, tussentijdse opslagplaats en een slibverwerkingscentrum exploiteren. Ob&d staat in voor het beheer van de deponie van de voormalige ontginningsput van Bohez in Ronse. Bekijk de activiteiten van ob&d in detail: Definitieve opslagplaatsen

Bekijk onze activiteiten in detail:

Definitieve opslagplaatsen