Nieuws
Home -  Bezoek Indiase steden en gemeenten aan BSV en Devamix

Bezoek Indiase steden en gemeenten aan BSV en Devamix

apr 22

Op woensdag 22 april 2015 kregen BSV en Devamix het bezoek van een twintigtal Indische functionarissen van de centrale overheden en 4 Indiase steden. Het bezoek kadert in het Europees project “Integrated Urban Water Management in Indian Cities” waarin VVSG – de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten partner is. ICLEI South Asia is trekker van het project en ICLEI Europe is ook partner.

De bezoekers waren vooral op zoek naar hoe het slib van natuursteenverwerkende bedrijven kan worden verwerkt onder meer in bodem en naar mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden qua stofproblematiek. De groep kreeg een korte rondleiding op de site te Stasegem waarbij kort de mogelijke toepassingen van de filterkoeken van het kalkslib afkomstig van de productie van regionale natuursteenbewerkers aan bod kwamen. Ook de hergebruikstoepassingen van gereinigde grond en gebroken puingranulaten werden toegelicht aan het zéér geïnteresseerde publiek!