Nieuws
Home -  BSV en Devamix tonen interesse in het project Distribouw

BSV en Devamix tonen interesse in het project Distribouw

nov 10

Op vrijdag 7 november 2014 organiseerde Waterwegen en Zeekanaal NV in het kader van het project Distribouw een roadshow voor geïnteresseerde ondernemers.

Bouwmaterialen transporteren via de binnenvaart, kan een oplossing bieden voor de overvolle wegen. Op die wegen zou de bouwsector verantwoordelijk zijn voor 25 % van het vrachtverkeer. Door hun ligging langs het Kanaal Kortrijk-Bossuit én hun bouwgerelateerde activiteiten (betoncentrale, breekwerf, grondreiniging,…) zijn de bedrijven BSV en Devamix dan ook vragende partij om nóg meer op binnenvaart in te zetten dan ze vandaag al doen. Dit kan door mee te werken aan het project Distribouw, dat gedragen wordt door Waterwegen en Zeekanaal nv en De Scheepvaart nv. Door een netwerk van centra uit de bouwen waar handelaars zich kunnen bevoorraden met basisbouwmaterialen kan een belangrijke efficiëntiewinst geboekt worden op logisitiek vlak.

BSV en Devamix hebben dan ook een aanvraag ingediend voor het bouwen van een tweede kaaimuur, waardoor een plateau met een totale lengte van 400 m gerealiseerd kan worden. Het project Distribouw kan dan ook opportuniteiten bieden om de rentabiliteit van deze kade te verhogen.

loskade

Over Distribouw

De binnenvaart wordt vooral nog geassocieerd met het transport van bulk en containers. Uit een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart is echter gebleken dat er een groot potentieel is voor palletvervoer via de waterwegen. Onder andere voor makkelijk stapelbare bouwmaterialen zoals gipsblokken en snelbouwstenen of voor frisdranken en niet-bederfbare levensmiddelen ligt er nog een grote markt open. In het segment van de bouwmaterialen alleen al zou er een potentieel zijn van 6 à 7 miljoen ton goederen per jaar dat in aanmerking komt voor een modal shift van de weg naar de waterweg.

Om het transport van palletten via het water mogelijk te maken, zijn er echter investeringen nodig in aangepaste schepen, kaden of kranen. Hierbij komt dat de kosten in de opstartfase hoog zijn in vergelijking met het transport via de weg omdat voor het wegvervoer de logistieke processen al geoptimaliseerd zijn. Om die hinderpalen mee uit de weg te ruimen, maakte minister Hilde Crevits ruim 1,5 miljoen euro vrij voor steunmaatregelen. Mede dankzij deze steunmaatregel en dankzij innovatieve projecten zoals Build over Water en Distribouw, zijn een aantal producenten, handelaren en vervoerders van bouwmaterialen al gestart met het vervoeren van hun gepalletiseerde goederen via de binnenvaart.

Het project Distribouw is een initiatief van de waterwegbeheerders W&Z en De Scheepvaart en de Haven van Brussel, het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), de producenten (Feproma) van en de handelaren (Fema) in bouwmaterialen.
Momenteel wordt geschat dat 1 op de 4 vrachtwagens in het verkeer op een of andere manier aan de bouwsector gerelateerd is. Met het project Distribouw wordt gewerkt aan de uitbouw van een netwerk van een aantal aan de waterweg gelegen distributie- en consolidatiecentra voor de sector van de bouwmaterialen (D&CC’s). Door de distributieactiviteiten voor bouwmaterialen te bundelen in multimodale knooppunten zal de binnenvaart in de sector van distributie van bouwmaterialen op meer rendabele wijze kunnen worden ingezet.

Tijdens de onderzoeksfase zal worden nagegaan waar D&CC’s langs waterwegen in Vlaanderen zich best situeren en hoe de daadwerkelijke uitbouw ervan dient te gebeuren. Een belangrijk deel van dit onderzoek is reeds gebeurd in het kader van het Build over Water project van het VIM. Zij voerden gedurende een aantal maanden een proefproject uit, waarbij de bouwmaterialen van een aantal grote producenten via een D&CC met de binnenvaart naar de klant werden getransporteerd. Vervolgens voerde het VIM ook een distributieanalyse uit, waaruit we kunnen leren waar de stromen van gepalletiseerde bouwmaterialen zich bevinden in België.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan dan gestart worden met het zoeken van uitbaters voor de D&CC’s. Via een publiek-private samenwerking (PPS) met de uitbaters kan vervolgens van start gegaan worden met de realisatie en het operationaliseren van het netwerk van D&CC’s.