Nieuws
Home -  Grondtransport over water : eerste schepen vertrekken van de Waalse Krook

Grondtransport over water : eerste schepen vertrekken van de Waalse Krook

jun 3

Op 22 mei vertrokken de eerste duwbakken met uitgegraven bodem van de Waalse Krook via de Schelde richting Ringvaart. De sanering en de herontwikkeling van de Waalse Krook komt daarmee in een stroomversnelling.

Transport over het water was in het geval van de Waalse Krook een logische keuze: de Schelde stroomt langsheen de site en sluit verder aan op de Ringvaart. De inzet van schepen laat toe om ca. 1.500 vrachtwagens uit het stadscentrum te weren. De smalle toegangswegen naar de Waalse Krook zorgen bovendien voor een beperkte bereikbaarheid voor zwaar vrachtvervoer.

De grond- en saneringswerken worden uitgevoerd door BSV uit Harelbeke.

Waalse Krook

De Waalse Krook wordt de nieuwe thuis van de stedelijke bibliotheek en het centrum voor nieuwe media.  Het gerenoveerde wintercircus zal ruimte bieden voor ontmoeting, wonen, kantoren, handel en horeca. Tegelijkertijd wordt de hele buurt rond de Waalse Krook grondig aangepakt: pleinen, kades, fiets- en voetgangersbruggen over de Schelde en nieuwe verbindingen naar de binnenstad. 

OVAM en TMVW staan in voor de ambtshalve bodemsanering. In de 19de eeuw was hier een gasfabriek gevestigd. De historische verontreiniging met cyanides en teer die zich tot op een diepte van 5 m-mv bevindt zal worden uitgegraven en behandeld.

Daarnaast zal ook een aanzienlijke hoeveelheid grond worden uitgegraven in functie van de kelderverdieping van de nieuwe bibliotheek. In totaal zal er zo’n 42.000 ton grond via het water worden getransporteerd.

Voorbereidende werken

Eerst werden de grondkerende constructies voor de sanering en de bouwput geplaatst – een combinatie van soilmix- en secanspalenwanden. Vervolgens werden 2 tijdelijke laadkades ingericht om de duwbakken in veilige omstandigheden te kunnen laden. Er werd geopteerd voor 2 aparte laadkades om de te reinigen en herbruikbare grond volledig gescheiden te kunnen laden.

Om voldoende diepgang te creëren werd ter hoogte van de laadkades overtollig slib verwijderd. Deze werken werden echter vertraagd vanwege de aanwezigheid van schroot. Een aanzienlijke hoeveelheid fietsen (studentenstad!), frigo’s en zelfs kruiwagens werd door duikers bovengehaald. 

Overslag

Zowel de verontreinigde grond van de bodemsaneringswerken als de herbruikbare bodem zal in 2 stappen Gent verlaten. De grond wordt in een eerste fase vanaf de tijdelijke laadkades in kleinere duwbakken geladen. De ondiepe Schelde (ca. 1,2 m-mv) laat slechts toe om 150 ton per keer te vervoeren. Ter hoogte van de Ringvaart wordt de grond vervolgens d.m.v. een ponton – uitgerust met kraan – rechtstreeks overgeladen op grotere schepen

Op de site zijn grote hoeveelheden puin en massieven aanwezig. Om schade aan de duwbakken en schepen te vermijden, wordt het puin en afbraakmateriaal vooraf on-site gebroken.

Goede afspraken

De Grondbank is nauw betrokken bij de grondwerken. Om het transport zo vlot mogelijk te laten verlopen, werden samen met BSV, TMVW, Waalse Krook bvba, OVAM, het studiebureau Mouton en de erkende bodemsaneringsdeskundige  ABO de nodig afspraken gemaakt. Een permanente onderlinge communicatie is daarbij essentieel om vertragingen op de werf te vermijden en snel in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden.