Nieuws
Home -  Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

mrt 1

Innovatieproject

 

Het project “Groene waterstof productie voor zwaar materieel toepassing” is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Meer info: www.grensregio.eu

Projectomschrijving

De essentie van dit project richt zich erop dat het waterstof productie, infrastructureel en retrofit ombouw technisch mogelijk wordt dat zwaar materieel zoals rupskranen, wielladers en landbouwtrekkers de werkzaamheden kunnen uitvoeren op groene waterstof als energiedrager. Deze groene waterstof wordt lokaal geproduceerd binnen het eigen bedrijf van BSV Harelbeke en lokaal toegepast om op deze manier het materieel te verduurzamen. Binnen dit project wordt groene waterstof geproduceerd door elektrolyse technieken vanuit windenergie.

Doelstellingen

Gezien het feit dat BSV Harelbeke al een windturbine heeft die volledig toegepast gaat worden om groene waterstof te produceren zal dit project zich richten op beantwoorden van de vraag of de diesel aandrijflijn van het materieel van BSV Harelbeke is om te bouwen naar een waterstof-(elektrische) aandrijflijn (elektromotor, managementsysteem, batterij, brandstofcel systeem en waterstof tank). Daarnaast zal het onderzoek concluderen of en welke type waterstof aandrijflijnen toepasbaar zijn voor het bovengenoemde materieel, wat de totale kosten zijn van de technologie, de ombouwkosten, de onderhoudskosten en de restwaarde van het voertuig. Het onderzoek zal binnen 18 maanden worden afgerond. De start van het onderzoek is op 1 maart 2021 en de einddatum dateert op 31 augustus 2022.