Nieuws
Home -  Kanaal Kortrijk-Bossuit geniet eindelijk prioriteit

Kanaal Kortrijk-Bossuit geniet eindelijk prioriteit

okt 22

“De watergebonden bedrijven aan het Kanaal Kortrijk-Bossuit halen opgelucht adem: eindelijk staat de verbetering van de aansluiting met de Leie ‘met prioriteit’ in het Vlaams regeerakkoord. “Dit opent in de regio letterlijk de poort naar veel meer trafiek via waterwegen,” zegt Baudewijn Vancoillie, zaakvoerder van BSV NV en lid van de raad van bestuur van de vzw Waterwegen & Zeekanaal. “Het bedrijfsleven mag niet langer talmen, zodat we voor dit dossier Europese subsidies kunnen binnenrijven.”

Baudewijn Vancoillie.

M.M.: Waarover gaat het precies?
Baudewijn Vancoillie: “Er liggen al 35 jaar plannen op tafel om het Kanaal Kortrijk-Bossuit helemaal af te werken, met inbegrip van een nieuwe sluis. Nu is de aansluiting van dit kanaal op de Leie in Kortrijk nog niet geschikt voor beroepsvaart. De oplossing ligt in het vervangen van drie kleinere sluizen door één grote sluis, zodat over een lengte van 1,6 km de verbinding naar de Leie kan worden geoptimaliseerd voor beroepsvaart. Men zou in dat nieuwe tracé de schepen in één richting door een tunnel laten varen, zodat er geen onteigeningen moeten gebeuren. Op die manier kan je de zone bovenop de tunnel aantrekkelijk inkleden, bijvoorbeeld met een groen- en extra parkeerzone en/of een kinderspeeltuin.”

M.M.: Waarom is dit project zo belangrijk?
“Door het waterwegennet op die manier uit te bouwen en te versterken, creëren we een ideale schakel in de Seine-Schelde-verbinding via de Leie. In Frankrijk geniet dit weliswaar peperduur project (4 miljard euro) prioriteit, zeker nadat de Franse beleidsverantwoordelijken na een vlucht over het Albertkanaal zagen welke meerwaarde watertransport voor een regio kan betekenen (in het geval van het Albertkanaal voor de verbinding Antwerpen-Hasselt). Het zou ook op belangrijke Europese steun kunnen rekenen.”

M.M.: Net daarom is het ook vijf voor twaalf voor het project Kanaal Kortrijk-Bossuit?
“Inderdaad. Na een haalbaarheidsstudie zette de vorige Vlaamse minister voor Mobiliteit, Hilde Crevits, het licht op groen. Ik voorspelde vijftien jaar geleden al dat we hierdoor veel meer trafiekmogelijkheden zouden creëren. Bovendien zouden we hiermee een bypass kunnen creëren voor het waterverkeer tussen Leie en Schelde: als daar nu werken plaatsvinden, ligt het watertransport tijdelijk stil. Door die investering zou dat nooit meer het geval zijn en kan iedereen perfect en continu worden bediend. Als de brug in Zwevegem-Knokke zou worden verhoogd, zou het kanaal bovendien ook voor containertransport kunnen worden gebruikt. Niet vergeten toch dat nu al 5 bedrijven het kanaal gebruiken voor watertransport en zo per jaar 30.000 vrachtwagens van de weg halen.”

M.M.: Tot welke belangrijke neveneffecten zou dit nog kunnen leiden?
“Er zou een heel nieuwe dynamiek ontstaan, waardoor er zich sowieso meer bedrijven vlakbij het kanaal zouden vestigen. Vanuit het Roeselaarse ondernemerslandschap vang ik signalen op dat deze verbinding ideaal zou zijn voor het vervoer van steenslag uit de Doornikse groeven richting Roeselare. Bovendien overweegt de Franse groep Rector (waartoe Koraton behoort) ernstig om een nieuwe vestiging aan de Visserskaai in Kortrijk te bouwen en een kademuur aan te vragen. Hoog tijd dus dat bedrijven en de overheid de krachten verenigen en Europese subsidiëring aanvragen.”