FPC, Wondelgem

Verwijdering van verontreinigde gronden op terrein van voormalige stortplaats, aanbrengen leeflaag en aanleg riolering voor nieuw te bouwen FPC