Carsid, Marchienne-au-pont

Carsid: Verwijdering van verontreinigde gronden op terrein van voormalige gasfabriek in functie van de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale