Talud St-Eloois Winkel

Soms kunnen we quasi onbruikbare restgrond (niet vervuild) toch nog een tweede leven geven in taluds, geluidsbermen, ophogingen of andere toepassingen. BSV legt die gratis aan voor u.

Voor een gratis geluidsberm of gratis talud bel 056 520 911 of mail naar info@gratistaluds.be.