Waalse Krook, Gent

Plaatsen van een grondkerende constructie, transport en verwerking van al dan niet verontreinigde gronden